Tin tức – Sự kiện

Thông tin Tin tức – Sự kiện ngành Mầm non, Các hoạt động của nữ sinh Cao đẳng Mầm non, Cô giáo Mầm non, Giáo viên Mầm non

Kết quả thi năng khiếu ngành GDMN và GDTC

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non năm 2019. Nhà trường trả giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu tại phòng Thanh tra trong ngày 09 và 10/07/2019. Địa điểm: trường Đại học …

Chi tiết