" /> Rút ngắn thời gian nghỉ hè của giáo viên xuống còn 8 tuần
hướng dẫn dự thi năng khiếu cao đẳng sư phạm trung ương

Rút ngắn thời gian nghỉ hè của giáo viên xuống còn 8 tuần

Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Giáo dục 2019. Trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến thời gian nghỉ hè của giáo viên.

Ngày 14/6/2019, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục 2019 để khắc phục những bất cập của Luật Giáo dục hiện hành, chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020.

Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Giáo dục 2019. Trong dự thảo Nghị định có sửa đổi một số nội dung, trong đó có thời gian nghỉ hè của giáo viên.

Cụ thể, dự thảo Nghị định đề xuất:

a) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có);

b) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

c) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên trường trung cấp và giảng viên trường cao đẳng là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ Tết, nghỉ các ngày lễ, nghỉ phép hằng năm và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

d) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giảng viên các cơ sở giáo dục đại học do hiệu trưởng, giám đốc các cơ sở giáo dục đại học quyết định.

Hiện nay, thời gian nghỉ hè của giáo viên đang được quy định tại nhiều Thông tư.

Với giáo viên mầm non, Theo Thông tư 48/2011/BGDĐT thì thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm: nghỉ hè và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

+ Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có);

+ Các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định hiện hành.

Với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, tại Thông tư 15/2017 TT/BGDDT thì “Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)”.

Như vậy, thời gian nghỉ hè của giáo viên phổ thông đã rút ngắn từ 2 tháng xuống 8 tuần.

 

đăng ký xét tuyển cao đẳng sư phạm trung ương

Tương tự

cao đẳng sư phạm trung ương hà nội

Trường Cao đẳng Sư phạm Mầm non Trung ương Hà Nội tuyển sinh 2020

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội (Mã trường CM1) – tiền thân là …

Trượt tốt nghiệp có được xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông?

Căn cứ Điều 32 Luật Giáo dục năm 2019 quy định về xác nhận hoàn thành …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *