" /> Thông báo về việc tổ chức thi tuyển năng khiếu
hướng dẫn dự thi năng khiếu cao đẳng sư phạm trung ương

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển năng khiếu

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
Số: 213 / TB-HĐTSNGDMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07  tháng  7  năm 2020
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi tuyển năng khiếu, đợt thi tháng 8 năm 2020

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2020;

Căn cứ Đề án số 172/ĐA-CĐSPTW ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-CĐSPTW ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc ban hành Quy chế thi tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-CĐSPTW ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm 2020.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu phục vụ xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng hệ chính qui năm 2020, đợt thi tháng 8 năm 2020 như sau:

1. Đối tượng       

Thí sinh có nguyện vọng đăng kí xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng hệ chính quy.

2. Môn thi năng khiếu

Stt

Môn thi năng khiếu

Dùng trong xét tuyển ngành

Nội dung 1

Nội dung 2

1

Đọc kể diễn cảm

Hát

Giáo dục Mầm non

3. Thời gian thi, hồ sơ và lệ phí đăng kí dự thi

Thời gian thi: các ngày 22, 23 tháng 8 năm 2020.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2020.

Hồ sơ đăng kí dự thi gồm:

– Phiếu đăng kí dự thi năng khiếu theo mẫu của Trường, dán sẵn ảnh 3 cm x 4cm .(thí sinh có thể tải mẫu phiếu tại Trang thông tin điện tử https://caodangsuphammamnon.com);

– Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (mang theo bản chính khi dự thi);

– Lệ phí dự thi: 300.000 đồng/thí sinh/đợt.

4. Điểm tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự thi

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, số 387 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Phòng Tuyển sinh & QLĐT khối Sư phạm – Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương: Số 2 -ngõ 181-Xuân Thuỷ-Cầu Giấy -Hà Nội

-ĐT: (024)62944986 – DĐ: 039.29.039.50

 Nơi nhận:
– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Trang thông tin điện tử;
– Lưu: VT, QLĐT.
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Đã ký
PGS. TS Trần Đình Tuấn 

 

 

đăng ký xét tuyển cao đẳng sư phạm trung ương

Tương tự

cao đẳng sư phạm trung ương hà nội

Trường Cao đẳng Sư phạm Mầm non Trung ương Hà Nội tuyển sinh 2020

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội (Mã trường CM1) – tiền thân là …

Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Khai giảng năm học mới

Hòa chung không khí của hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước hướng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *