" /> Tuyển sinh ngành GDMN trình độ cao đẳng năm 2020
hướng dẫn dự thi năng khiếu cao đẳng sư phạm trung ương

Tuyển sinh ngành GDMN trình độ cao đẳng năm 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
                         Số: 211 /TB-HĐTSNGDMN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày  06 tháng 7 năm 2020
THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non
 trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2020

     Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

     Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2020;

     Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-CĐSPTW ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm 2020;

     Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-CĐSPTW ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc ban hành Quy chế thi tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

     Căn cứ Đề án số 172/ĐA-CĐSPTW ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2020.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non trình độ hệ chính quy năm 2020 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

– Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

– Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh đăng ký xét tuyển cần có kết quả thi các môn năng khiếu (tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương hoặc tại các trường đại học công lập). Thời gian, nội dung và hình thức thi môn thi năng khiếu được công bố trên Trang thông tin điện tử của Trường.

2. Phương thức tuyển sinh và điều kiện nhận hồ sơ

Thí sinh đăng kí một trong hai phương thức xét tuyển với điều kiện nhận hồ sơ như sau:

a) Xét tuyển theo kết quả kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020: thí sinh cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

b) Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 ở trường Trung học phổ thông:

Học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 6,5 trở lên

3. Ngành, tổ hợp xét tuyển

Tên ngành

ngành

Tổ hợp

Môn/bài thi

Giáo dục Mầm non, gồm:

Tổ hợp M00, gồm:

Ngữ văn,

Toán,

Đọc, kể diễn cảm và Hát

Giáo dục Mầm non

51140201_1

Giáo dục Mầm non, đào tạo theo đặt hàng

51140201_2

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổng

Điểm thi

tốt nghiệp THPT

Kết quả học tập THPT

Giáo dục Mầm non, trong đó:

2.810

1.510

1.300

Giáo dục Mầm non

1.410

1.410

0

Giáo dục Mầm non, đào tạo theo đặt hàng

1.400

100

1.300

5. Hồ sơ và lệ phí đăng kí xét tuyển

– Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng chính quy theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (sử dụng đối với phương thức xét theo kết quả học tập lớp 12 ở THPT, sử dụng cho các đợt tuyển sinh nguyện vọng bổ sung theo điểm thi tốt nghiệp THPT)

– Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

– Bản sao công chứng Phiếu điểm thi tốt nghiệp THPT (bắt buộc nếu xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, dùng để xét điều kiện đầu vào nếu xét theo kết quả học tập ở THPT)

– Bản sao công chứng Học bạ trung học phổ thông (Xét theo kết quả học tập ở THPT)

– Bản chính Phiếu báo kết quả thi năng khiếu (của trường khác nếu có)

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.

6. Thời gian, hình thức và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển

a) Thời gian và hình thức nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển:

– Xét tuyển theo kết quả kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng kí trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tại các trường Trung học phổ thông, các sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi có kết quả xét tuyển, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học bằng hình thức gửi/nộp trực tiếp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi về Trường (387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) trước 17h00 ngày 03 tháng 10 năm 2020.

– Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 ở trường Trung học phổ thông: thời gian đăng kí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23 tháng 9 năm 2020. Hồ sơ đăng kí xét tuyển nộp qua đường bưu điện (chuyển phát đảm bảo) hoặc trực tiếp tại các điểm tiếp nhận hồ sơ của Trường. Đối với thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện, tính theo dấu bưu điện nơi gửi đi.

b) Điểm tiếp nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, số 387 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Phòng Tuyển sinh & QLĐT khối Sư phạm – Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương: Số 2 -ngõ 181-Xuân Thủy-Cầu Giấy -Hà Nội
-ĐT: (024)62944986 – DĐ: 039.29.039.50

Thời gian dự kiến công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 1: ngày 27 tháng 9 năm 2020. Kết quả xét tuyển và thời gian nhập học đợt 1 được công bố trên trang thông tin điện tử của Nhà trường./.

 Nơi nhận:
– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Trang thông tin điện tử;
– Lưu: VT, QLĐT.
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Đã ký
PGS. TS Trần Đình Tuấn

 

 

đăng ký xét tuyển cao đẳng sư phạm trung ương

Tương tự

cao đẳng sư phạm trung ương hà nội

Trường Cao đẳng Sư phạm Mầm non Trung ương Hà Nội tuyển sinh 2020

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội (Mã trường CM1) – tiền thân là …

Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Khai giảng năm học mới

Hòa chung không khí của hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước hướng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *