" /> Videos - Cao Đẳng Sư Phạm Mầm Non

Videos

Xem các videos về ngành sư phạm mầm non

Ru con mùa đông [Ca khúc về mẹ]

Hát là một trong các phần thi trong kỳ thi năng khiếu để xét tuyển vào hệ cao đẳng sư phạm mầm non của các trường. “Ru con mùa đông” là gợi ý một trong số các ca khúc về mẹ dành cho các thí sinh tham khảo để có thể chọn được …

Chi tiết

Cậu bé Tích Chu [Kể chuyện mầm non]

Trong kỳ thi năng khiếu để xét tuyển vào hệ cao đẳng sư phạm mầm non của các trường không thể thiếu phần thi năng khiếu đọc kể diễn cảm. Sau đây là một số tài liệu thi kể chuyện mầm non các năm gần đây dành cho các thí sinh tham khảo. Lời thoại …

Chi tiết

Cho Con [Bài hát thiếu nhi]

Hát là một trong các phần thi trong kỳ thi năng khiếu để xét tuyển vào hệ cao đẳng sư phạm mầm non của các trường. “Cho con” là gợi ý một trong số các bài hát thiếu nhi dành cho các thí sinh tham khảo để có thể chọn được bài …

Chi tiết

Cánh Én Tuổi Thơ [Bài hát thiếu nhi]

Hát là một trong các phần thi trong kỳ thi năng khiếu để xét tuyển vào hệ cao đẳng sư phạm mầm non của các trường. “Cánh én tuổi thơ” là gợi ý một trong số các bài hát thiếu nhi dành cho các thí sinh tham khảo để có thể chọn …

Chi tiết

Ba chú lợn nhỏ [Kể chuyện mầm non]

Trong kỳ thi năng khiếu để xét tuyển vào hệ cao đẳng sư phạm mầm non của các trường không thể thiếu phần thi năng khiếu đọc kể diễn cảm. Sau đây là một số tài liệu thi kể chuyện mầm non các năm gần đây dành cho các thí sinh tham khảo. Lời thoại …

Chi tiết