" /> Videos bài hát - Cao Đẳng Sư Phạm Mầm Non

Videos bài hát

Videos bài hát chủ đề mầm non

Ru con mùa đông [Ca khúc về mẹ]

Hát là một trong các phần thi trong kỳ thi năng khiếu để xét tuyển vào hệ cao đẳng sư phạm mầm non của các trường. “Ru con mùa đông” là gợi ý một trong số các ca khúc về mẹ dành cho các thí sinh tham khảo để có thể chọn được …

Chi tiết

Cho Con [Bài hát thiếu nhi]

Hát là một trong các phần thi trong kỳ thi năng khiếu để xét tuyển vào hệ cao đẳng sư phạm mầm non của các trường. “Cho con” là gợi ý một trong số các bài hát thiếu nhi dành cho các thí sinh tham khảo để có thể chọn được bài …

Chi tiết

Cánh Én Tuổi Thơ [Bài hát thiếu nhi]

Hát là một trong các phần thi trong kỳ thi năng khiếu để xét tuyển vào hệ cao đẳng sư phạm mầm non của các trường. “Cánh én tuổi thơ” là gợi ý một trong số các bài hát thiếu nhi dành cho các thí sinh tham khảo để có thể chọn …

Chi tiết

Xe chỉ luồn kim [Bài hát dân ca]

Hát là một trong các phần thi trong kỳ thi năng khiếu để xét tuyển vào hệ cao đẳng sư phạm mầm non của các trường. “Xe chỉ luồn kim” là gợi ý một trong số các bài hát dân ca dành cho các thí sinh tham khảo để có thể chọn …

Chi tiết